جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

فکور

سال تاسیس 1370 11-50 نفر 9 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران fakour.net
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0

تجربه کاری در شرکت فکور: شرکت فکور درخواست رسمی خود را مبنی بر عدم به اشتراک گذاری این اطلاعات بر روی پلتفرم جابگای ابلاغ کرده و به این منظور جابگای مجبور به حذف این اطلاعات میباشد.

۷ ماه پیش
تخصص مخفی
تمام وقت
نویسنده این تجربه، 2 تجربه با میانگین امتیاز 2.40 در جابگای ثبت کرده است.
شرکت فکور درخواست رسمی خود را مبنی بر عدم به اشتراک گذاری این اطلاعات بر روی پلتفرم جابگای ابلاغ کرده و به این منظور جابگای مجبور به حذف این اطلاعات میباشد.
پیشنهاد به دوست:
خیر