دلتاگلبال

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 2 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران deltaglobal.ir
میانگین حقوق ماهانه
5 میلیون
1.9

شرکت سوخته

یک سال پیش
تخصص مخفی
تمام وقت

این شرکت یک زمانی یکی از بهترین و قوی ترین شرکت های IT ایران بود، بعد از گذشت سال ها و تصمیمات نادرست مدیران، اکنون زمین گیر شده است.

نکات مثبت
نکات منفی
عدم دریافت پاداش بد قول مدیریت ضعیف عدم پرداخت به موقع حقوق عدم توازن کار و زندگی جلسات بی نتیجه کنترل برنامه نویس ها با دوربین عدم امنیت شغلی مشکلات مالی شرکت
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار
تاریخ شروع به فعالیت تیر 1393
تاریخ پایان فعالیت فروردین 1398