شماران سیستم

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 5 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران www.shomaran.ir
میانگین حقوق ماهانه
3.7 میلیون
2

برنامه نویس

۱۳ روز پیش
برنامه نویس بک اند
تمام وقت

جالبه که با اکانت فیک دست به تمجید و تعریف از شرکت میزنند مدیران شرکت ان هم بعد از دیدن نظرات منفی . این یعنی اوج انتقاد پذیری شرکت . تقریبا همه کسانی که از شماران رفتند باهم اتفاق نظر دارند در :

عدم مدیریت

عدم پرداخت حقوق درخور کار و دانش هر شخص

فشار بیش از حد

و هزاران چیز ریز و درشت دیگر که بعضی ها حداقل های نیاز کارمند در محیط کار است. 

گرفتن سفته بابت هر کاری و دشواری زیاد در هنگام جدا شدن از مجموعه با هزاران اذیت و تهدید در خصوص سفته های گرفته شده .

نکات مثبت
نکات منفی
مدیریت بی ثبات بد قول جلسات بی نتیجه بی نظمی کاری مدیریت ضعیف کنترل برنامه نویس ها با دوربین پایه حقوق کم ساعت کاری بالا جلسات کاری بیش از اندازه هدر دادن منابع حقوق ناکافی عدم امنیت شغلی عدم توازن کار و زندگی عدم کنترل اعصاب عدم امکان استراحت بین کار
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار