فام راه بستر

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
معماری و عمران تهران
میانگین حقوق ماهانه
1.5 میلیون
3.8
تخصص مخفی
تمام وقت

کار در این شرکت برای مهندسان جوان تجربه خوبی خواهد بود. در این شرکت تنوع حوزه های کاری بسیار زیاد است و فرصت یادگیری فراهم است. مدیران شرکت از پیشنهادهای خوب استقبال می کنند. 

نکات مثبت
مدیریت و پرسنل مودب امکان یادگیری تنوع در فعالیت های شرکت نوشیدنی رایگان برگزاری دوره‌های آموزشی تیم صمیمی
نکات منفی
پایه حقوق کم عدم پرداخت به موقع حقوق
پیشنهاد به دوست:
بله
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار
تاریخ شروع به فعالیت Tir 1397