جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

افرانت

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران www.afranet.com
میانگین حقوق ماهانه
2.9 میلیون
2.8

تجربه کاری در شرکت افرانت: حقوق کم نسبت به سایر شرکت ها

۷ ماه پیش
کارشناس شبکه
تمام وقت
نویسنده این تجربه، 2 تجربه با میانگین امتیاز 2.90 در جابگای ثبت کرده است.

مصاحبه سه مرحله ای

رفتار سازمانی مناسب

فشار کاری بالا


                                                                                    

نکات مثبت
بیمه تکمیلی بیمه
نکات منفی
مدیریت ضعیف ساعت کاری بالا پایه حقوق کم عدم توازن کار و زندگی حقوق ناکافی
پیشنهاد به دوست:
خیر