جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

افرانت

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران www.afranet.com
میانگین حقوق ماهانه
2.9 میلیون
2.8
کارشناس شبکه
تمام وقت

مصاحبه سه مرحله ای

رفتار سازمانی مناسب

فشار کاری بالا


                                                                                    

نکات مثبت
بیمه تکمیلی بیمه
نکات منفی
عدم توازن کار و زندگی ساعت کاری بالا مدیریت ضعیف پایه حقوق کم حقوق ناکافی
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار