بیمه ملت

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
بیمه تهران
میانگین حقوق ماهانه
2.1 میلیون
2.4
مسئول دفتر
تمام وقت

بنده 4 سال در این شرکت به عنوان مسئول دفتر یکی از مدیریت ها حضور داشتم، حقوق به عنوان مسئول دفتر خوب نبود و  این شغل رو تحویل نمی گرفتند، مزایا و خواربار بد نبود. جو بشدت خاله زنکی، دهن بینی، از مدیرعامل گرفته تا ابدارچی. اکثر پرسنل اشنا داشتند و کسی نمی تونست تکونشون بده ، در کل در این شرکت نورچشمی زیاد دیده می شد. کسی هم که اشنا نداشت و نورچشمی نبود، بخاطر مسایل پیش پا افتاده و غیرواقعی عذرش رو می خواستند

نکات مثبت
ناهار رایگان
نکات منفی
مدیریت بی ثبات مدیریت ضعیف حقوق ناکافی عدم امنیت شغلی
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار