فرامحتوا

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
رسانه و انتشارات تهران www.faramohtava.com
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
1
بازاریاب,فریلنسر,تولیدمحتوا,پروژه گرافیکی,و...
Freelance
من به عنوان دورکار با این شرکت همکاری کردم متاسفانه. رزومه فرستادم از یک سایت استخدامی و همون روز بهم زنگ زدن. شرایط کاری رو توضیح دادن و خیلی هم محترمانه حرف میزدند. به نظر مناسب میومد و قبول کردم شرایط رو : مطالب عمومی حداکثر 800 کلمه و هر مقاله 25هزار تومن. چند مطلب تحویل دادم تا اینکه یک مطلب بسیار طولانی و تخصصی بهم دادن. گفتم که واسم صرف نداره برای 25 هزار تومن روی این مقاله کار کنم و دیدم یک pdf فرستادن که قراره دستمزدا تغییر کنه. فهمیدم که کلا هرچی تو مصاحبه گفته بودن دروغ بوده. گفتم که پولمو بدین من اینطوری نمیتونم همکاری کنم. اونا هم گفتن اوکی، ولی همش امروز و فردا کردن. خداروشکر که مبلغ ناچیز بود و همکاریم طولانی نبود ولی 3ماهه که میخان پولمو بدن. یک روز زنگ زدم به شرکت و خودمو معرفی کردم و شخص پای تلفن گف ایوای صداتون نمیاد!!! منم بحث کردم و اون شخص گفت مالی رو بگیرید به من ربطی نداره. شماره رو گرفتم و کسی که برداشت با خنده گفت از اینجا رفتن!!! یعنی واقعا شرکتی به این مزخرفی و دزدی به عمرم ندیده بودم. یک مشت دروغگو نشستن اونجا و منم متاسفانه گول برندشو خوردم بخوره تو سرشون. 
نکات مثبت
نکات منفی
مدیریت بی ثبات عدم دریافت پاداش مدیریت ضعیف بد قول حقوق ناکافی پایه حقوق کم بی نظمی کاری عدم پرداخت به موقع حقوق
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار