آپاسای داده سیستم

سال تاسیس 2008 1-10 نفر 22 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران apasai.ir
میانگین حقوق ماهانه
3 میلیون
2.2

١

یک سال پیش
تخصص مخفی
تمام وقت

🙂

نکات مثبت
ندارد
نکات منفی
مدیریت بی ثبات بیمه نکردن حقوق ناکافی مشکلات مالی شرکت بی نظمی کاری مدیریت ضعیف عدم امنیت شغلی بد قول عدم کنترل اعصاب هدر دادن منابع عدم پرداخت به موقع حقوق شرکت کوچک
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار
تاریخ شروع به فعالیت Farvardin 1396
تاریخ پایان فعالیت Mehr 1397