تجارت مجازی اوکسین

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 6 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران
میانگین حقوق ماهانه
3.6 میلیون
1.1
تخصص مخفی
تمام وقت

این شرکت همیشه تعداد زیادی آگهی استخدام فعال در جابینجا دارد و روش کارش این میباشد که افراد را ظاهرا پذیرش مینماید و به عنوان کار آزمایشی ، یک هفته به کار میگیرد. در این مدت انبوه پروژه ها و کارهای جاری شان را سر کارمند بیچاره خالی میکنند و تا آخر شب هم در شرکت نگهش میدارند و آخر هم میگویند دانش و تخصص شما کافی نبود و از دوره آزمایشی رد شدید! دوباره میروند سراغ نفر بعدی. اینطوری تمام سال کارشان را راه میندازند بدون اینکه کسی را استخدام کنند و بخواهند بیمه اش هم بکنند و ...

چند نفری هم که ظاهرا ثابت آنجا مشغول هستند با حقوق بسیار پایین که هیچوقت هم اضافه نمیشود کار میکنند و با اینکه تقریبا کل شرکت تا نزدیک نیمه شب همیشه سر کارند کسی یک ریال هم اضافه کاری دریافت نمیکند. هر روز هم بخاطر نیم ساعت صبح دیر آمدن بازخواست و جریمه نقدی میشوند. این شرکت اصلا سروتهش هم مشخص نیست دقیقا به کجا وصل است و مالک و مدیر واقعیش کیست. چون از مدیرعاملش هر درخواستی بکنید، میگوید والا من هیچکاره ام . بخدا منم مثل شما یک کارمندم و هیئت مدیره اینجور دستور داده! بیشتر شبیه این جاهایی است که با هدف پولشویی مدتی برپا میشود و بعد هم جمعش میکنند و میروند سراغ یکی دیگر. 

متاسفم برای همان مدت خیلی کوتاهی که آنجا بودم و خیلی تجربه بدی برایم شد. راستش اولش چنان ادعاهای بزرگی بعنوان هلدینگ با 5 شرکت زیرمجموعه و ... کردند که فکر کردم کار در این شرکت هم میتواند یک نقطه قوت در رزومه ام شود و هم کلی چیز یاد بگیرم که بعنوان تجربه کاری بدردم بخورد ولی زهی خیال باطل ... 


نکات مثبت
اصلا ندارد
نکات منفی
مدیریت بی ثبات عدم دریافت پاداش حقوق ناکافی پایه حقوق کم عدم توازن کار و زندگی جلسات بی نتیجه دروغگویی عدم پرداخت به موقع حقوق ساعت کاری بالا مدیریت ضعیف بد قول دروغ بی نظمی کاری شفاف نبودن وضعیت مدیریت و چارت سازمانی شفاف نبودن و مشکوک بودن منابع مالی بیمه نکردن
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار
تاریخ شروع به فعالیت امرداد 1398
تاریخ پایان فعالیت مهر 1398