رایانش ابری سپهر

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت اصفهان sepehrcc.com
میانگین حقوق ماهانه
2 میلیون
1

حیف وقت و زمان

۲۱ روز پیش
تخصص مخفی
تمام وقت

تاخیر حقوق زیاد 

بی برنامه گی و ضعف مدیریت 

کار با سیستم بسیار قدیمی

 فشار کاری زیاد

هر شش ماه یکبارم کل نیروهای شرک عوض می شند

نکات مثبت
نکات منفی
حقوق ناکافی مدیریت ضعیف عدم امکان استراحت بین کار بی نظمی کاری عدم پرداخت به موقع حقوق پایه حقوق کم هدر دادن منابع مشکلات مالی شرکت
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار