موج آینده فرافن

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 4 تجربه
مخابرات و ارتباطات تهران fwutech.com
میانگین حقوق ماهانه
1.8 میلیون
4.8

تجربه

یک سال پیش
تخصص مخفی
تمام وقت

.

نکات مثبت
برگزاری دوره‌های آموزشی کار با آخرین تکنولوژی ها بیمه تکمیلی بیمه تیم حرفه ای مدیریت بسیار منظم همکاری با بهترین ها
نکات منفی
حقوق ناکافی
پیشنهاد به دوست:
بله
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار
تاریخ شروع به فعالیت خرداد 1397