کارگزاری رسمی بیمه فرزام

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 3 تجربه
بیمه تهران www.farzaminsurance.com
میانگین حقوق ماهانه
2 میلیون
1.2

برنامه نویس

۳ ماه پیش
تخصص مخفی
تمام وقت

کارمندا رقابت حسودانه ای با هم دارن، مدیریت ضعیف، روال مصاحبه ضعیف، و وجود افراد غیرمتخصص،حقوق پایین

نکات مثبت
اهمیت به دیزاین
نکات منفی
حقوق ناکافی بد قول بی نظمی کاری عدم امنیت شغلی
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار
تاریخ شروع به فعالیت تیر 1399
تاریخ پایان فعالیت تیر 1399