جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

مرکز خرید گالریا

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
فروشگاهی تهران www.galleriatehran.ir
میانگین حقوق ماهانه
3.5 میلیون
1.6
کارشناس CRM
کارآموزی

من به عنوان کارشناس crm استخدام شدم،اما کارم شبیه خدمات بود. پشت کانتر پاساژ وظایفی شبیه به راهنمایی مشتری به آسانسور و دستشویی.تازه ماه اولم بیمه رد نمی کردن و بعد 2 هفته به من گفتن نیا! در حالی که قرارداد آزمایشی ما یک ماه بود!3 روز اول منو فرستادن تا طبقات زیر پارکینگ به بهانه یتدگیری ساختمان . در کل مدیریتش شبیه پادگان بود .اونجا ملک شخصیه نه شرکت یا پاساژ .سرپرست اونجا با ما شبیه برده ها رفتار می کرد . در کل نیروی خدمات یا حراست میخواستن نه کارشناس crm!

نکات مثبت
نکات منفی
مدیریت ضعیف عدم امنیت شغلی بد قول عدم کنترل اعصاب
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار