مجموعه مهندسی رادشید

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
تبلیغات، بازاریابی و برندسازی اصفهان www.radshid.com
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
کارآموز
کارآموزی

خاطرات روزای کاریمو اینجا نوشتم 

فکر کنم به درد کسایی که میخوان برن این شرکت بخوره 

https://virgool.io/@ali.hakimi.njf

شرکت خوبیه از نظر تجربه یک هفته ای من 


نکات مثبت
بیمه
نکات منفی
پیشنهاد به دوست:
بله
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار