جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

فرآورده های لبنی رامک

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
کالای مصرفی و خوراکی بوشهر
میانگین حقوق ماهانه
5 میلیون
2.2

سرپرست بازاریابی تجاری

۷ ماه پیش
مدیر
تمام وقت
نویسنده این تجربه، 1 تجربه با میانگین امتیاز 2.20 در جابگای ثبت کرده است.

بزرگترین حسن شرکت رامک ایجاد فضای عالی برای یادگیری و کسب تجربه هست که به مثابه یک دانشگاه زمینه یادگیری روفراهم میکند اما از نظر اشل حقوقی از سایر شرکت های پخش کمتر بوده و بخاطر حساسیت صنعت لبنی نیازمند سپری کردن زمان بیشتر نیروی کار می باشد که در میان مدت و درازمدت باعث سرخوردگی نیرو میشود البته با تغییرات مثبت ایجاد شده در سطح مدیریت فروش، مقداری تعدیل در این موضوع ایجاد شده است.

نکات مثبت
آموزش شغلی کار با آخرین تکنولوژی ها برگزاری دوره‌های آموزشی
نکات منفی
عدم دریافت پاداش عدم امنیت شغلی عدم توازن کار و زندگی بد قول عدم کنترل اعصاب حقوق ناکافی ساعت کاری بالا
پیشنهاد به دوست:
بله
تاریخ شروع به فعالیت Farvardin 1395
تاریخ پایان فعالیت Aabaan 1398