فرآورده های لبنی رامک

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
کالای مصرفی و خوراکی بوشهر
میانگین حقوق ماهانه
5 میلیون
2.2
مدیر
تمام وقت

بزرگترین حسن شرکت رامک ایجاد فضای عالی برای یادگیری و کسب تجربه هست که به مثابه یک دانشگاه زمینه یادگیری روفراهم میکند اما از نظر اشل حقوقی از سایر شرکت های پخش کمتر بوده و بخاطر حساسیت صنعت لبنی نیازمند سپری کردن زمان بیشتر نیروی کار می باشد که در میان مدت و درازمدت باعث سرخوردگی نیرو میشود البته با تغییرات مثبت ایجاد شده در سطح مدیریت فروش، مقداری تعدیل در این موضوع ایجاد شده است.

نکات مثبت
آموزش شغلی برگزاری دوره‌های آموزشی کار با آخرین تکنولوژی ها
نکات منفی
عدم دریافت پاداش عدم امنیت شغلی بد قول ساعت کاری بالا عدم کنترل اعصاب عدم توازن کار و زندگی حقوق ناکافی
پیشنهاد به دوست:
بله
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار
تاریخ شروع به فعالیت فروردین 1395
تاریخ پایان فعالیت آبان 1398