داده پردازی فراتک

سال تاسیس سال نامشخص 11-50 نفر 4 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت مشهد faratechdp.com
میانگین حقوق ماهانه
2 میلیون
5
تخصص مخفی
تمام وقت

در طول همکاری با شرکت فراتک تجربه ها و فرصت های زیادی نصیب من شد،شاید اگر بخوام چند مورد نام ببرد ،با بر خورد با مشتریان صبر و بردباری که بیشترین ثمره این دوران بود نصیب به من شد،همکاران خوب و مدیریت فوق العاده که سرشار از 

 حسن خلق هستند، امیدوارم انرژی مثبت و روحیه عالی تیم فراتک، اثر مثبتی در من داشته باشند و برای تیم فراتک فرد تاثیرگذار و مفیدی باشم.

نکات مثبت
تیم جوان و با انگیزه حقوق خوب مدیریت بسیار منظم تیم صمیمی بیمه
نکات منفی
پیشنهاد به دوست:
بله
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار
تاریخ شروع به فعالیت شهریور 1392