کانون فرهنگی آموزش

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 2 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران kanoon.ir
میانگین حقوق ماهانه
0.4 میلیون
2.6
مشاور تحصیلی
پاره وقت

من یک سال در این موسسه پشتیبان بودم. 
سیستم به شدت استثماری از پشتیبان ها که دانشجوهای بی بضاعت بودن. به همراه فشار کار زیاد و حقوق به شدت کم.

نکات مثبت
نکات منفی
حقوق ناکافی عدم توازن کار و زندگی عدم پرداخت به موقع حقوق هدر دادن منابع بیمه نکردن
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار