مجموعه آموزشی منتا

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
آموزش، مدارس و دانشگاه ها تهران monta.ir
میانگین حقوق ماهانه
0.6 میلیون
1
ویراستار
تمام وقت

به من وعده حقوق ساعتی 11 تومن دادن ولی سر ماه با ساعتی 6 هزارتومن تسویه کردن. 
محیط به شدت کثیف و آشفته ای هم دفترشون داشت.

نکات مثبت
نکات منفی
حقوق ناکافی بد قول بی نظمی کاری
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار