جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

دیجیتال مارکتینگ دکتر وثوقی

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 9 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران www.dmarketing.ir
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0

تجربه کاری در شرکت دیجیتال مارکتینگ دکتر وثوقی: شرکت دیجیتال مارکتینگ دکتر وثوقی درخواست رسمی خود را مبنی بر عدم به اشتراک گذاری این اطلاعات بر روی پلتفرم جابگای ابلاغ کرده و به این منظور جابگای مجبور به حذف این اطلاعات میباشد.

۱۰ ماه پیش
کارآموز
کارآموزی
نویسنده این تجربه، 1 تجربه با میانگین امتیاز 4.00 در جابگای ثبت کرده است.
شرکت دیجیتال مارکتینگ دکتر وثوقی درخواست رسمی خود را مبنی بر عدم به اشتراک گذاری این اطلاعات بر روی پلتفرم جابگای ابلاغ کرده و به این منظور جابگای مجبور به حذف این اطلاعات میباشد.
پیشنهاد به دوست:
بله