رویان دارو

سال تاسیس 2005 201-500 نفر 1 تجربه
خدمات درمانی، پزشکی و سلامت تهران rooyandarou.com
میانگین حقوق ماهانه
1.7 میلیون
4.2

مسئول فنی

یک سال پیش
مسئول فنی
تمام وقت

شرکت رویان دارو به صورت زنجیره ای در سراسر کشور دارای شعبه است و بالطبع شعبات موجود در استان های پیشرفته تر امکانات بهتر و سطح کاری و مزایای بالاتری دارند. بنابداین وضعیت یکی از شعبه ها در یکی از استان های ضعیف تر را نمیتوان به کل سیستم ارتباط داد. اما در کل کلاس کاری و مدیریت در رویان دارو بالاست و امکان پیشرفت برای کسی که خواهان آن باشد وجود دارد

نکات مثبت
کار در محیط مطبوع و به‌روز مدیریت بسیار منظم تیم صمیمی بیمه
نکات منفی
شرکت کوچک حقوق ناکافی
پیشنهاد به دوست:
بله
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار
تاریخ شروع به فعالیت شهریور 1397