گروه نرم افزاری پیوست

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 2 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران payvast.com
میانگین حقوق ماهانه
2 میلیون
1

مزخرف

یک سال پیش
برنامه نویس پایتون
تمام وقت

در یک کلام مزخرف

محیط خاله زنکی و آدم های کوتوله

اونجا هیچ وقت بزرگ نمی شید

نکات مثبت
نکات منفی
عدم دریافت پاداش حقوق ناکافی جلسات بی نتیجه ساعت کاری بالا پایه حقوق کم شرکت کوچک کنترل برنامه نویس ها با دوربین عدم امکان استراحت بین کار عدم توازن کار و زندگی بیمه نکردن
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار