جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

آوای همراه هوشمند پارس (عدد)

سال تاسیس سال نامشخص 11-50 نفر 3 تجربه
تبلیغات، بازاریابی و برندسازی تهران adad.ir
میانگین حقوق ماهانه
4 میلیون
4.1

پشتیبان

یک سال پیش
کارآموز
تمام وقت

عدد تجربه خوبی بود

نکات مثبت
تیم جوان و با انگیزه تیم صمیمی زمان کاری شناور صبحانه رایگان بیمه
نکات منفی
مدیریت بی ثبات بی نظمی کاری
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار
تاریخ شروع به فعالیت Esfand 1395
تاریخ پایان فعالیت Esfand 1396