جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

شرکت مهندسی و ایمنی شبکه دژپاد

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران www.dejpaad.com
میانگین حقوق ماهانه
3 میلیون
1

کارشناس شبکه

۴ ماه پیش
کارشناس امنیت شبکه
تمام وقت

بسیار رفتار مدیریت با کارمندان بد و به دید برده نگاه می کنند و سر هر موضوع کوچکی کسر حقوق انجام می دن محیط کار از نظر بهداشت بسیار کثیف

اضافه کار نمیدن هزینه اسنپ رو نمی دن هزینه ماموریت نمی دن

کلا شرکت هیچ قسمتی تحت عنوان منابع انسانی ندارد بیشتر شبه به مغازه است تا شرکت


نکات مثبت
نکات منفی
حقوق ناکافی بد قول عدم پرداخت به موقع حقوق بی نظمی کاری عدم امنیت شغلی
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار