جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

پژوهش و نوآوری صنایع آموزشی

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 4 تجربه
آموزش، مدارس و دانشگاه ها تهران pajhuheshco.com
میانگین حقوق ماهانه
4.7 میلیون
1.6

full stack developer

۲ سال پیش
Full Stack
تمام وقت
نویسنده این تجربه، 2 تجربه با میانگین امتیاز 1.20 در جابگای ثبت کرده است.

- بسیار بی برنامه، 

- عدم شفافیت، 

- تبعیض، 

- تصمیمات لحظه ای مدیران سطح بالا، 

- قراردادهای کوتاه مدت که هر زمان خواستند بدون مسئولیت تعدیل نیرو انجام دهند.

- ساختار سازمانی فشل، 

- عدم امکان ارتباط با مدیران (بعضی مدیران واحدها حتی یکبار هم قدم به واحد خود نمی گذارند و از اتاقشان بیرون نمی آیند).

نکات مثبت
بیمه تکمیلی بیمه
نکات منفی
مدیریت بی ثبات عدم دریافت پاداش مدیریت ضعیف عدم پرداخت به موقع حقوق عدم امنیت شغلی بی نظمی کاری هدر دادن منابع جلسات بی نتیجه بد قول مشکلات مالی شرکت جلسات کاری بیش از اندازه
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار