پژوهش و نوآوری صنایع آموزشی

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 4 تجربه
آموزش، مدارس و دانشگاه ها تهران pajhuheshco.com
میانگین حقوق ماهانه
4.7 میلیون
1.6

full stack developer

یک سال پیش
Full Stack
تمام وقت

- بسیار بی برنامه، 

- عدم شفافیت، 

- تبعیض، 

- تصمیمات لحظه ای مدیران سطح بالا، 

- قراردادهای کوتاه مدت که هر زمان خواستند بدون مسئولیت تعدیل نیرو انجام دهند.

- ساختار سازمانی فشل، 

- عدم امکان ارتباط با مدیران (بعضی مدیران واحدها حتی یکبار هم قدم به واحد خود نمی گذارند و از اتاقشان بیرون نمی آیند).

نکات مثبت
بیمه تکمیلی بیمه
نکات منفی
مدیریت بی ثبات عدم دریافت پاداش جلسات بی نتیجه مشکلات مالی شرکت عدم پرداخت به موقع حقوق مدیریت ضعیف جلسات کاری بیش از اندازه بد قول هدر دادن منابع بی نظمی کاری عدم امنیت شغلی
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار