شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
نفت و گاز تهران WWW.EIED.COM
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
سرپرست
تمام وقت

۱۷سالکارکرد مستمر وصادقانه انجام چندین کار همزمان برنامه رسزی وتعادل وتعامل در کارگروهی احترام احساس مسولیت نسب به وطایف محوله و....

نکات مثبت
کار در محیط مطبوع و به‌روز کار با آخرین تکنولوژی ها بیمه تکمیلی شرکت بزرگ اهمیت به دیزاین
نکات منفی
مدیریت بی ثبات مدیریت ضعیف عدم امنیت شغلی
پیشنهاد به دوست:
بله
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار
تاریخ شروع به فعالیت امرداد 1383
تاریخ پایان فعالیت اردیبهشت 1399