کیلید

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران kilid.com
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تخصص مخفی
تمام وقت

شرکت کیلید محیط دوستانه و جو سالمی دارد ولی به دلیل اینکه هنوز استارتاپ است بنابراین روی حقوق و مزایا خیلی حساب باز نکنید . 

قرارداد ها عموما مبهم و طول مدت کوتاهی دارند .

چیزی به نام اضافه کار وجود ندارد .

ساختار منابع انسانی به هیچ عنوان به شرکت استارتاپی شبیه نیست .

نکات مثبت
تیم جوان و با انگیزه تیم صمیمی
نکات منفی
عدم دریافت پاداش عدم پرداخت به موقع حقوق حقوق ناکافی
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار