رایان بهمن پرداز

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 8 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران rbp.ir
میانگین حقوق ماهانه
5.7 میلیون
2.8
Front end
تمام وقت

بنده مدت زیادی در این شرکت مشغول بودم و کار خود را همیشه به نحو احسن انجام می دادم و تصمیم به جدایی گرفتم (به خاطر تمام مسایل ذکر شده که همکاران اعلام کردند). پس از مصاحبه با یک شرکت معتبر و پذیرفته شدن در فرایندهای آن متاسفانه مدیر عامل شرکت بهمن پرداز نامه حسن انجام کار به بنده ندادن و همچنین پشت سر بنده به منابع انسانی شرکت مذکور بدگویی کردن( خدا خیرش ندهد).

نکات مثبت
نکات منفی
عدم امنیت شغلی مدیریت ضعیف جلسات بی نتیجه
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار