تاریانا

سال تاسیس 2011 1-10 نفر 2 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت اصفهان tarianagroup.ir
میانگین حقوق ماهانه
1 میلیون
1
کارمند
تمام وقت

-

نکات مثبت
اصلا ندارد
نکات منفی
مدیریت بی ثبات حقوق ناکافی مدیریت ضعیف عدم امنیت شغلی بی نظمی کاری
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار
تاریخ شروع به فعالیت شهریور 1397
تاریخ پایان فعالیت امرداد 1398