ساعیان ارتباط

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
مخابرات و ارتباطات تهران www.senatelecom.com
میانگین حقوق ماهانه
1.4 میلیون
2
DevOps
تمام وقت

شرکت بسیار کوچک و مدیریت سنتی اداره میشود.

بیمه با حداقل مقدار برای شما رد میشه،

حقوق در بهترین حالت یک تا دو ماه عقب هست.

کار زیاد ، به اصطلاح گل کاری

با تکنولوژی های منسوخ سروکله میزنید

رفتار غیر حرفه ای مدیریت شرکت

هیچ مزایای جانبی نیست.


نکات مثبت
نکات منفی
مدیریت بی ثبات عدم دریافت پاداش عدم پرداخت به موقع حقوق بی نظمی کاری پایه حقوق کم شرکت کوچک کنترل برنامه نویس ها با دوربین عدم امکان استراحت بین کار مدیریت ضعیف عدم امنیت شغلی جلسات بی نتیجه حقوق ناکافی
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار
تاریخ شروع به فعالیت امرداد 1395
تاریخ پایان فعالیت تیر 1396