نوآوران ارتباطات دوران

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
مخابرات و ارتباطات تهران douran.com
میانگین حقوق ماهانه
7 میلیون
4.4

شرکت نوآوران

۴ ماه پیش
مدیر فروش
تمام وقت

به مدت یکساله من در این شرکت مشغولم . به نظر من که تجربه 3 جای دیگر را هم داشتم خیلی حرفه ای هستند و خوشحالم اینجا مشغولم


نکات مثبت
بیمه تیم حرفه ای تیم صمیمی شرکت بزرگ
نکات منفی
عدم دریافت پاداش جلسات بی نتیجه جلسات کاری بیش از اندازه بد قول
پیشنهاد به دوست:
بله
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار
تاریخ شروع به فعالیت اردیبهشت 1399