جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

خلاق برهان

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران khallagh.com
میانگین حقوق ماهانه
4 میلیون
3.2
تخصص مخفی
تمام وقت

حقوق آنچنانی دریافت نخواهید کرد اما از نظر محیط کاری شرکت خوبی است، پروژه ها تحت فشار انجام نمیشه.
وقت کافی برای مطالعه دارید، ساعت کاری شرکت شناور نیست اما برای مرخصی و انجام کار های شخصی با شما راه میان. برای افراد کارآموز و تازه کار جای مناسبی است.

نکات مثبت
بیمه تکمیلی تیم صمیمی ناهار رایگان خوراکی رایگان بیمه
نکات منفی
حقوق ناکافی
پیشنهاد به دوست:
بله
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار
تاریخ شروع به فعالیت Shahrivar 1396
تاریخ پایان فعالیت Mehr 1397