خلاق برهان

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران khallagh.com
میانگین حقوق ماهانه
4 میلیون
3.2
تخصص مخفی
تمام وقت

حقوق آنچنانی دریافت نخواهید کرد اما از نظر محیط کاری شرکت خوبی است، پروژه ها تحت فشار انجام نمیشه.
وقت کافی برای مطالعه دارید، ساعت کاری شرکت شناور نیست اما برای مرخصی و انجام کار های شخصی با شما راه میان. برای افراد کارآموز و تازه کار جای مناسبی است.

نکات مثبت
خوراکی رایگان بیمه تکمیلی تیم صمیمی بیمه ناهار رایگان
نکات منفی
حقوق ناکافی
پیشنهاد به دوست:
بله
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار
تاریخ شروع به فعالیت شهریور 1396
تاریخ پایان فعالیت مهر 1397