پویا رسانه

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه کاری
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران pouyarasaneh.com
میانگین حقوق ماهانه
3 میلیون
1
تخصص مخفی
تمام وقت

افتضاح. از ساعت کاری گرفته تا هماهنگی و ...

برخوردهای به شدت بد و زننده

مدیریت غلط

فشار کاری زیاد

بروکراسی کاری زیاد

شرکت کوچک ولی توقع کاری زیاد در حد گوگل

عدم استفاده صحیح از اسکرام

محیط کاری بسیار نامناسب

نکات مثبت
برگزاری دوره‌های آموزشی
نکات منفی
شرکت کوچک عدم کنترل اعصاب عدم توازن کار و زندگی عدم امکان استراحت بین کار مدیریت ضعیف بی نظمی کاری مدیریت بی ثبات جلسات بی نتیجه جلسات کاری بیش از اندازه
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار
تاریخ شروع به فعالیت Shahrivar 1396
تاریخ پایان فعالیت Bahman 1396