جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

حامی مهاجر

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
گردشگری و هتل ها تهران
میانگین حقوق ماهانه
0.5 میلیون
4.6
کارآموز
کارآموزی

*

نکات مثبت
تیم جوان و با انگیزه پرداخت به موقع حقوق کار با آخرین تکنولوژی ها تیم صمیمی مدیریت بسیار منظم بیمه اهمیت به دیزاین برگزاری دوره‌های آموزشی
نکات منفی
سخت گیری
پیشنهاد به دوست:
بله
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار
تاریخ شروع به فعالیت Tir 1398