حامی مهاجر

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
گردشگری و هتل ها تهران
میانگین حقوق ماهانه
0.5 میلیون
4.6

یه خانواده ایم

یک ماه پیش
کارآموز
کارآموزی

*

نکات مثبت
مدیریت بسیار منظم برگزاری دوره‌های آموزشی پرداخت به موقع حقوق کار با آخرین تکنولوژی ها تیم جوان و با انگیزه اهمیت به دیزاین تیم صمیمی بیمه
نکات منفی
سخت گیری
پیشنهاد به دوست:
بله
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار
تاریخ شروع به فعالیت Tir 1398