حامی مهاجر

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
گردشگری و هتل ها تهران
میانگین حقوق ماهانه
0.5 میلیون
4.6
کارآموز
کارآموزی

*

نکات مثبت
پرداخت به موقع حقوق برگزاری دوره‌های آموزشی تیم جوان و با انگیزه کار با آخرین تکنولوژی ها مدیریت بسیار منظم تیم صمیمی اهمیت به دیزاین بیمه
نکات منفی
سخت گیری
پیشنهاد به دوست:
بله
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار
تاریخ شروع به فعالیت تیر 1398