جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

حامی مهاجر

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
گردشگری و هتل ها تهران
میانگین حقوق ماهانه
0.5 میلیون
4.6

یه خانواده ایم

۹ ماه پیش
کارآموز
کارآموزی
نویسنده این تجربه، 1 تجربه با میانگین امتیاز 4.60 در جابگای ثبت کرده است.

*

نکات مثبت
تیم جوان و با انگیزه پرداخت به موقع حقوق کار با آخرین تکنولوژی ها مدیریت بسیار منظم اهمیت به دیزاین برگزاری دوره‌های آموزشی بیمه تیم صمیمی
نکات منفی
سخت گیری
پیشنهاد به دوست:
بله
تاریخ شروع به فعالیت Tir 1398