داده پردازی رسپینا

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 13 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران www.respina.net
میانگین حقوق ماهانه
3.3 میلیون
1.5
تخصص مخفی
تمام وقت

برخورد بسیار بد با کارمندان دقیقا همونطور که بقیه گفتن براحتی کارمندان رو اخراج میکنن بدون تذکر قبلی و دلیل و ... یکباره فرد رو اخراج میکنن و دیگه اون فرد حق نداره برگرده سر میز ... ظاهر فریبنده و دروغگوی شدید شرکت. مدیریت ضعیف و بی تجربه و عدم احترام به انسان ها و حقوق آنها

نکات مثبت
نکات منفی
عدم دریافت پاداش بی نظمی کاری مدیریت ضعیف عدم امنیت شغلی
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار