جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

دهگردی

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 2 تجربه
گردشگری و هتل ها گرگان dehgardi.com
میانگین حقوق ماهانه
0.9 میلیون
4.2

صمیمت و تیم جوان وبا انگیزه

۷ ماه پیش
پشتیبان سایت
تمام وقت
نویسنده این تجربه، 1 تجربه با میانگین امتیاز 4.00 در جابگای ثبت کرده است.

 

نکات مثبت
تیم جوان و با انگیزه صبحانه رایگان تیم صمیمی زمان کاری شناور کار در محیط مطبوع و به‌روز تعهد بالای پرسنل به کار تیم حرفه ای اهمیت به دیزاین مدیریت بسیار منظم همکاری با بهترین ها
نکات منفی
بیمه نکردن
پیشنهاد به دوست:
بله
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار
تاریخ شروع به فعالیت Bahman 1398