جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

چارگون

سال تاسیس 1998 201-500 نفر 17 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران chargoon.com
میانگین حقوق ماهانه
3.2 میلیون
2.7

ضعيف

۱۰ ماه پیش
تخصص مخفی
تمام وقت
نویسنده این تجربه، 1 تجربه با میانگین امتیاز 2.00 در جابگای ثبت کرده است.

فشار روحي و کار زياد - حقوق وزارت کار - پارتي بازي

نکات مثبت
بیمه تکمیلی کار در محیط مطبوع و به‌روز
نکات منفی
پایه حقوق کم ساعت کاری بالا جلسات بی نتیجه
پیشنهاد به دوست:
خیر
تاریخ شروع به فعالیت Tir 1395