چارگون

سال تاسیس سال نامشخص 201-500 نفر 12 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران chargoon.com
میانگین حقوق ماهانه
3 میلیون
2.4

ضعيف

۵ ماه پیش
تخصص مخفی
تمام وقت

فشار روحي و کار زياد - حقوق وزارت کار - پارتي بازي

نکات مثبت
بیمه تکمیلی کار در محیط مطبوع و به‌روز
نکات منفی
ساعت کاری بالا جلسات بی نتیجه پایه حقوق کم
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار
تاریخ شروع به فعالیت تیر 1395