کارناوال

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 2 تجربه
رسانه و انتشارات تهران karnaval.ir
میانگین حقوق ماهانه
4 میلیون
1.9
طراح محصول
پاره وقت

در مصاحبه در مورد روزهای کاری و مبلغ توافقی کردیم و بعد از اینکه من وارد آن شرکت شدم، بعد از یک هفته شخص دیگری با من صحبت کرد و نظر خود را در مورد روزهای کاری بیشتر کرد و علنا مبلغ هیچ افزایشی نداشت. همچنین قرار بود که یک ماه به صورت آزمایشی در این شرکت باشم و بعد از آن قرارداد بین ما بسته شود. بعد از یک ماه قرار به همکاری شد و من هرچه پیگیر قرارداد می‌شدم به بهانه‌های مختلف به وقت دیگر موکول میشد. بعد از حدود سه ماه به ناگهان به من گفته شد که از فردا نیا و ما دیگر کارهایمان در این زمینه به اتمام رسیده است. به هر حال من از آن شرکت بیرون آمدم. بعد از یک هفته مجددا به من تماس گرفتند و خواستند به صورت دورکاری برایشان کار کنم و من تعجب زده از اینکه چرا به من گفتند نیا و اینگونه مجددا از من کار میخواهند.

این شرکت از زیر قرارداد بستن شانه خالی میکنه که تعهداتش را انجام ندهد. من را بیمه نکردند. حقوقم را کامل ندادند. به ناگهان و یک شبه از من خواستند انجا را ترک کنم. همچنین به استناد به اینکه قرارداد نداشتی سنوات و عیدی من را ندادند. لطفا کسی این اشتباه را نکنید و در این شرکت کار نکنید. اینجا هیچ احترامی برای نیروی خود قایل نیستند. من ۳ ماه از عمرم را هدر داد. ضمن اینکه این اتفاق برای یکی از همکاران دیگر که 9 ماه انجا بوده است اتفاق افتاده است و کار همیشگیشان است

نکات مثبت
نکات منفی
مدیریت بی ثبات عدم دریافت پاداش بد قول بی نظمی کاری عدم پرداخت به موقع حقوق هدر دادن منابع عدم امنیت شغلی حقوق ناکافی بیمه نکردن
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار
تاریخ شروع به فعالیت خرداد 1398
تاریخ پایان فعالیت شهریور 1398