ایران بیزینس تایم

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
رسانه و انتشارات تهران www.iranbusinesstime.com
میانگین حقوق ماهانه
4 میلیون
1.2
مترجم
Freelance

شرکت Iran Business Time یا Iran Travel Guide فقط کار می کشند و حقوق ندارند که بدهند. به من معادل ۵ میلیون تومان یا ۵ هفته بدهکار هستند. کارمندان بیش از سه ماه حقوق نگرفتند. کارمندان که مجموعه را ترک کرده اند نیز دریافتی نداشتند. بدحساب هستند. فقط کار می خواهند و سخت می گیرند. تعادل کاری وجود ندارند. 

نکات مثبت
تیم صمیمی
نکات منفی
عدم دریافت پاداش بیمه نکردن مدیریت ضعیف عدم امنیت شغلی بد قول عدم پرداخت به موقع حقوق مشکلات مالی شرکت
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار
تاریخ شروع به فعالیت اسفند 1398
تاریخ پایان فعالیت اسفند 1398