سیتی نت

سال تاسیس سال نامشخص 11-50 نفر 4 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران www.citynet.ir
میانگین حقوق ماهانه
2.2 میلیون
1.7
تخصص مخفی
تمام وقت

از هفته ی سوم دیگه فهمیدم اونجا جای من نیست، خساست تو تار و پود ( و نه فقط حقوق) شرکت موج میزنه

نکات مثبت
بیمه تکمیلی تیم صمیمی
نکات منفی
عدم دریافت پاداش حقوق ناکافی پایه حقوق کم مدیریت ضعیف بی نظمی کاری جلسات بی نتیجه کنترل برنامه نویس ها با دوربین شرکت کوچک عدم امکان استراحت بین کار
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار
تاریخ شروع به فعالیت Aazar 1395
تاریخ پایان فعالیت Mehr 1396