سیتی نت

سال تاسیس سال نامشخص 11-50 نفر 2 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران www.citynet.ir
میانگین حقوق ماهانه
2.3 میلیون
2
تخصص مخفی
تمام وقت

از هفته ی سوم دیگه فهمیدم اونجا جای من نیست، خساست تو تار و پود ( و نه فقط حقوق) شرکت موج میزنه

نکات مثبت
بیمه تکمیلی تیم صمیمی
نکات منفی
عدم دریافت پاداش بی نظمی کاری جلسات بی نتیجه مدیریت ضعیف حقوق ناکافی عدم امکان استراحت بین کار پایه حقوق کم کنترل برنامه نویس ها با دوربین شرکت کوچک
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار
تاریخ شروع به فعالیت آذر 1395
تاریخ پایان فعالیت مهر 1396