جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

تدبیرگستران بهینه ساز

سال تاسیس سال نامشخص 51-200 نفر 14 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران tgbsco.com
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
برنامه نویس وب
تمام وقت
شرکت تدبیرگستران بهینه ساز شکایت رسمی خود را از به اشتراک گذاری این اطلاعات بر روی پلتفرم جابگای ابلاغ کرده و به این منظور جابگای مجبور به حذف این اطلاعات میباشد.
نکات مثبت
نکات منفی
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار