اقامت 24

سال تاسیس سال نامشخص 51-200 نفر 1 تجربه کاری
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت مشهد eghamat24.com
میانگین حقوق ماهانه
1.5 میلیون
1

توصیه نمیشه

۱۷ روز پیش
تخصص مخفی
تمام وقت

سیستم مدیریتی ناکارآمد


نکات مثبت
هیچی
نکات منفی
حقوق ناکافی هدر دادن منابع مدیریت ضعیف بد قول مدیریت بی ثبات عدم امنیت شغلی جلسات بی نتیجه
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار