جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

صبا طیور پارس

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
کشاورزی تهران
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0

مدیر عقده ای

۸ ماه پیش
تخصص مخفی
Remote

افتضاح... به محض ورود با خانمی مواجه میشوید که بویی از ادب و شعور انسانی نبرده و متاسفانه در همه امور که ارتباطی به ایشان ندارد مداخله میکند.عدم توازن روانی باعث شده حتی هیئت رئیسه از این فرد بترسد و متاسفانه آبروی چندساله شرکت در حال نابودی است .

تجرد رئیس شرکت و تلاش این خانم جهت وصال ستودنیست ولی در راه رسیدن به این هدف از زیرپا گذاشتن حق و حقوق هر کارمند دیگری فروگذار نمیکند.

نکات مثبت
نکات منفی
مدیریت بی ثبات عدم امنیت شغلی مدیریت ضعیف حقوق ناکافی عدم کنترل اعصاب
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار