رایان بهمن پرداز

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 11 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران rbp.ir
میانگین حقوق ماهانه
5.9 میلیون
2.8
برنامه نویس وب
تمام وقت

1- سو مدیریت شدید و اخلاق غیر حرفه ای

2- مدیرانی متظاهر  اما در باطن متفاوت

3- اجبار به نماز و روزه و حضور در مراسم مذهبی

4- برخورد زننده و توهین آمیز با پرسنل

5- محیط کاری با جو سنگین و فضای زیرآب زنی  

6- ساختمان کهنه و کثیف

7- بی تعهدی به وعده های داده شده

8- حقوق پایین و بدون مزایا و کارانه

نکات مثبت
ناهار رایگان صبحانه رایگان
نکات منفی
عدم دریافت پاداش جلسات کاری بیش از اندازه بی نظمی کاری مدیریت ضعیف عدم کنترل اعصاب جلسات بی نتیجه هدر دادن منابع عدم امنیت شغلی حقوق ناکافی
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار