جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

رایان بهمن پرداز

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 15 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران rbp.ir
میانگین حقوق ماهانه
5.8 میلیون
2.5

برنامه نویس وب

یک سال پیش
برنامه نویس وب
تمام وقت
نویسنده این تجربه، 1 تجربه با میانگین امتیاز 1.20 در جابگای ثبت کرده است.

1- سو مدیریت شدید و اخلاق غیر حرفه ای

2- مدیرانی متظاهر  اما در باطن متفاوت

3- اجبار به نماز و روزه و حضور در مراسم مذهبی

4- برخورد زننده و توهین آمیز با پرسنل

5- محیط کاری با جو سنگین و فضای زیرآب زنی  

6- ساختمان کهنه و کثیف

7- بی تعهدی به وعده های داده شده

8- حقوق پایین و بدون مزایا و کارانه

نکات مثبت
صبحانه رایگان ناهار رایگان
نکات منفی
عدم دریافت پاداش هدر دادن منابع عدم کنترل اعصاب بی نظمی کاری حقوق ناکافی عدم امنیت شغلی مدیریت ضعیف جلسات بی نتیجه جلسات کاری بیش از اندازه
پیشنهاد به دوست:
خیر