راهکارهای همراه کارینا

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 8 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران karinaco.com
میانگین حقوق ماهانه
4.7 میلیون
2.9

مدیریت ضعیف

یک سال پیش
تخصص مخفی
تمام وقت

هم دلی و گرم بودن فضای کاری در تیم‌ها وجود دارد اما مجموعه مدیریت و منابع انسانی در تصمیم‌گیری و رشد نیرو ضعیف عمل ‌می‌کند.

نکات مثبت
تیم جوان و با انگیزه بیمه تکمیلی تیم صمیمی شرکت بزرگ بیمه
نکات منفی
مدیریت بی ثبات ساعت کاری بالا بی نظمی کاری مدیریت ضعیف
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار