آرین پادرا صنعت

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه کاری
تولید و صنایع تهران arianps.ir
میانگین حقوق ماهانه
3 میلیون
4.2

تکنیسین

یک ماه پیش
مسئول فنی
تمام وقت

یکی از بهترین شرکت هایی که توش کار کردم.

نکات مثبت
پرداخت حقوق به موقع مدیریت و پرسنل مودب کمک بیمه
نکات منفی
پیشنهاد به دوست:
بله
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار
تاریخ شروع به فعالیت Esfand 1397
تاریخ پایان فعالیت Aabaan 1398