پردازش و ذخیره سازی سریع داده (پرسا)

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 5 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران www.hpds.ir
میانگین حقوق ماهانه
3.4 میلیون
1.1
تخصص مخفی
تمام وقت

این شرکت در ابتدا جز بهترین شرکت ها از نظر حقوق و مزایا، خدمات رفاهی و سطح کیفی کار و دانش فنی بود، ولی از زمان تغییر مدیریت به یکباره تمام تمام تغییرات منفی سرایز شد، عدم توجه به نظرات پرسنل، پرداختی نامنظم، حذف پاداش و کارانه و صبحانه و میان وعده، باندبازی  و استخدام کارشناسان با سطح دانش و تجربه بسیار پایین به دلیل آشنایی با مدیران، قرارگیری افراد بی تجربه در راس امور شرکت، تعدیل نیرو و محیط غیردوستانه

ولی بزرگترین ایراد این شرکت عدم وجود امنیت شغلی و عدم توجه به پتانسیل افراد در تیم هاست

تفاوت بسیار زیاد دریافتی افراد با یک سمت سازمانی و شرح وظایف یکسان

مدیریت منابع انسانی بسیار ضعیف که تنها فکر منافع شرکت است و هیچ توجهی به نیاز پرسنل نمی کند

نکات مثبت
تیم جوان و با انگیزه بیمه
نکات منفی
مدیریت بی ثبات عدم دریافت پاداش عدم توازن کار و زندگی جلسات بی نتیجه عدم پرداخت به موقع حقوق مدیریت ضعیف جلسات کاری بیش از اندازه عدم امنیت شغلی عدم امکان استراحت بین کار
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار