فراديد پایش سیستم

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 2 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران www.target-gps.com
میانگین حقوق ماهانه
0.9 میلیون
1.1

بسیار بد

۷ ماه پیش
تخصص مخفی
Freelance

سیکل بشدت معیوب ، ضعیف و دل بخواهی مدیریت که به طبع این ضعف رو از بالا تا پایین این شرکت انتقال میدهد.

نکات مثبت
پرداخت حقوق به موقع
نکات منفی
مدیریت بی ثبات بی نظمی کاری مشکلات مالی شرکت مدیریت ضعیف عدم امنیت شغلی جلسات بی نتیجه حقوق ناکافی عدم توازن کار و زندگی
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار